Erkend

Ons bedrijf is Sterkin erkend. Dat wil zeggen dat we ons moeten houden aan bepaalde kwaliteitseisen.

De erkende Sterkin installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. Veel professionele gas-, elektra- en waterinstallateurs zijn bij ons aangesloten. De belangrijkste eisen waar een erkende Sterkin installateur aan moet voldoen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld en normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin installateur voldoen aan de eisen.

Dat is een goede reden om voor de erkende Sterkin installateur te kiezen.